O firme

Vážený zákazník,

naša firma ponúka výrobky firmy Sensus Metering Systems, Stará Turá a tieto výrobky  sú vyrábané v  zmysle požiadaviek EÚ. Týka sa to oblasti merania a regulácie energií. Na uvádzané merače renomovaných firiem Vám zabezpečíme značkový záručný, pozáručný servis, vrátane zaškolenia pracovníkov pre tieto činnosti.

          Ponukový list sortimentu predávaného našou firmou:

  Vodomery
  -
  Bytové vodomery
  - Domové vodomery
  - Priemyselné vodomery
  - Merače tepla
  - Príslušenstvo k vodomerom : pripojovacie časti, filtre, plastové plomby, ventily
  - Indukčné vodomery + merače tepla
  - Náhradné diely k vodomerom a meračom tepla

  pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN)
  -
  MERTRA Šumperk

  Inštalačný materiál
  -
  Armatúry závitové: guľové ventily, šupátka, filtre, šróbenia
  - Armatúry prírubové: ventily, filtre, klapky, kompenzátory

  Určené meradlá na meranie dodávky  TÚV

  Tlakomery
  -
  Štandardné tlakomery
  - Etalónové tlakomery
  - Dvojité tlakomery
  - Membránové tlakomery
  - Kontaktné tlakomery
  - Tlakomery pre diaľkový prenos údajov
  - Zapisovacie tlakomery

  Teplomery
  -
  Tlakové teplomery plnené plynom
  - Kontaktné tlakové teplomery plnené plynom
  - Dvojkovové teplomery -priame
  - Dvojkovové teplomery –uhlové

  Prietokomery
  -
  Ultrazvukové prietokomery
  - Merače s kývavým diskom
  - Merače s krúživým piestom
  - Merače s oválnymi kolami
  - Merače kvapalín s vysokou viskozitou ( hustotou )
  - Turbínové prietokomery
  - Indukčné prietokomery
  - Prietokomery na mazivá

Ďakujeme, že venujete našej ponuke pozornosť.                                                                                       

Tešíme sa na Vašu spoluprácu.

  S úctou                                                                                                             Ivan Brnčal
                                                                              
                                                 konateľ

 

©  2008 Idamer, všetky práva vyhradené. Stránky vytvoril Temponet, .s.r.o.