Kontakt

IDAMER s.r.o.

Nám. Dr. Schweitzera 196/4

916 01 Stará Turá

Slovenská Republika

Tel./Fax: +421 32 776 0029

idamer@idamer.sk

IČO: 46102604

Zapísaný:

Okresný súd Trenčín oddiel Sro vl.č. 24284/R

Ivan Brnčal

majiteľ

tel.: +421 908 736 509

brncal@idamer.sk

JUDr. Milan Psotný

obchodný manažér

tel.: +421 905 985 055

psotny@idamer.sk

Bc. Táňa Brnčálová

marketing

tel.: +421 905 985 056

brncalova@idamer.sk

©  2012 Idamer, všetky práva vyhradené. Stránky vytvoril Temponet, .s.r.o.